Digjet flamuri Bashkimit Evropian - Protestojnë 50 mijë qytetar në Poloni

  • None
Publikuar në Jan. 23, 2016, 1 a.m.

Polonezët e ngritën  zërin e tyre protestues kundër Bashkimit Evropian duke e djegur falmurin e BE dhe  duke e shkatërruar në thelb Oligarkinë e BE . Gjithashtu Polonia   nuk pajtohet me sistemin bankar që çdo ditë e më shumë e varfëron popullin me kreditë e papërballueshme dhe kërkojnë që në vend se të i vendosen tatimet për qytetarë më mirë të japin tatimet bankat  poloneze.

Bashkimi Evropian më nuk dine si të i kontrollojë shtetet ngjashëm si Polonia qytetarët e të cilit shtet po ngritën në protesta me të madhe. Nëpër media flitet për sanksionet që do ti ketë ky shtet për shkak se i kundërshtohet oligarkisë së Bashkimit Evropian BE dhe skllavërimit për shkak të borxheve si dhe krijimit të një qeverie ateiste në të gjitha shtetet Evropiane dhe krijimin e disa personave juridik të veçantë.  

Pra , për këto çështje Polonia është zgjuar dhe para syve të botës më se 50 mijë protestues janë mbledhur dhe kanë djegur flamurin e BE –Bashkimit Evropian duke treguar me këtë gjest se çfarë mendojnë për BE si dhe duke hyrë në thelb të problemit  e kanë mahnitur botën. 

Populli polonezë janë ankuar ndaj bankave shtetërore të cilat me principet dhe ligjet e tyre autonome  çdo ditë e më shumë e varfërojnë popullin dhe i forcojnë aksionet e tyre private.