Julia Kassem

Julia Kassem është një shkrimtare e pavarur, e cila ka kontribuar në vetë Detroit Riverwise, Against the Current, dhe mediet kombëtare si Counterpunch, Mintpressnews dhe TruthOut.

  • image
Informacioni i Kontaktit

Twitter @bintmachgara