Pse Republika Islamike e Iranit është objektivi kryesor i liberalizmit dhe elitave liberale?

nga Xavier Villar | Publikuar në Nën. 17, 2022, 2:14 a.m.

Për shkak të konfigurimeve të saj politike, Republika Islamike është bërë një objektiv i përkryer. Si një struktur politike islamike, Republika Islamike u ndërtua si 'tjetra' e liberalizmit dhe meriton ose shkatërrim absolut politik ose transformim nga brenda [sipas liberalëve].

Pa analizuar sesi Perëndimi e sheh Iranin, ne nuk mund ta kuptojmë obsesionin e Perëndimit me Republikën Islamike.

Për Perëndimin, si dhe për elitën liberale me prirje perëndimore që jeton në Iran, narrativa politike e Republikës Islamike përfaqëson një lloj devijimi.

Një strukturë politike, gramatika e së cilës është ndërtuar mbi Islamin, konsiderohet si një konsensus liberal dhe një gjymtyrë e huaj në të ashtuquajturin komunitet ndërkombëtar.

Sipas këtij vizioni perëndimor, krijimi i Republikës Islamike në vitin 1979 ishte një “skandal” që solli në jetë një botëkuptim tjetër me një gjuhë dhe horizont të ndryshëm politik.

Për këta të ashtuquajtur liberalë që jetojnë në Iran, Republika Islamike ka qenë një "regjim i paligjshëm" që devijon nga konsensusi liberal që nga fillimi i tij e deri më tani, sepse Republika Islamike përfaqëson një alternativë ndaj të njëjtit konsensus me prirje perëndimore.

Le të ndalemi te kjo klasë “liberale”. Mund të argumentohet se ata donin ta transformonin Republikën Islamike në një shtet "normal". Dhe mund të thuhet se ata mendojnë se do ta arrijnë këtë qëllim përmes “dialogut të sinqertë” me Perëndimin.

Problemi me "sinqeritetin" është se ai nuk merr paraysh shpërndarjen e pabarabartë të pushtetit dhe çështjen e racës.

Një dialog i tillë ka një qëllim të qartë: të parandalojë mundësinë e konfigurimeve alternative të pushtetit. Pra, për liberalët, ky dialog mund të zhvillohet vetëm duke ndjekur gjuhën hegjemoniste të Perëndimit.

Nëse një grup njerëzish vendos të angazhohet në një dialog jashtë këtij kuadri normativ, elita "liberale" do t'i etiketoj ata si "irracional".

Vetëm njerëzit janë të aftë të mendojnë në mënyrë racionale, dhe racionaliteti është një nga tiparet përcaktuese të liberalizmit, kështu që vetëm liberalët mund të jenë njerëz! Jashtë konsensusit normativ, është vendi ku mund të gjejmë ata që konsiderohen të paarsyeshëm dhe si rrjedhim "jo njerëz".

Këta "jo-njerëz" portretizohen ose si një kërcënim ose një rebel, dhe ky është padyshim një proces përjashtimi dhe racializimi. Pikërisht në këtë fushë përjashtimi dhe margjinalizimi gjejmë Republikën Islamike.

Liberalët brenda dhe jashtë vendit janë të verbër ndaj themeleve racore të liberalizmit. Ata flasin për frytet e liberalizmit, por asnjëherë nuk denjojnë të shpjegojnë se kush dhe pse i ha këto fruta.

Me fjalë të tjera, ata janë të vendosur të mos i kushtojnë vëmendje procesit të përjashtimit që qëndron në themel të teorisë liberale. Por ky përjashtim është kristal i qartë. Ata thjesht duhet t'i kushtojnë vëmendje vetë teorisë liberale.

Le të përqendrohemi në këtë tani. Stuart Mill, një nga baballarët themelues të teorisë, i paraqet frytet e liberalizmit në një mënyrë racore, duke mos fshehur aspak dhe duke mos kerkuar falje. Për të, demokracia është një frut vetëm për ata që janë në shtëpi - për Perëndimin - ndërsa për të tjerët jashtë Perëndimit, e vetmja mundësi në dispozicion është despotizmi.

Është gjithashtu e qartë se despotizmi është një formë legjitime e qeverisjes që mund të përdoret kur kemi të bëjmë me "barbarët".

Edhe Alexis de Tocqueville - jo vetëm një nga baballarët themelues të liberalizmit, por edhe personi i cituar gjerësisht nga Mohammed Khatami në një intervistë me CNN në 1998 - ndjek të njëjtin përjashtim racor.

Autori i Demokracisë në Amerikë flet për demokracinë në terma përjashtues. Ai mbron një demokraci racore në Perëndim dhe mbështet tiraninë jashtë vendit.

Demokracia e Tocqueville në Amerikë është vetëm një aspekt i vizionit të tij liberal. Khatami zgjodhi të injorojë anën tjetër, anën e errët të vizionit të tij perandorak.

Mund të themi se Khatami zgjodhi të injorojë pyetjen themelore që qëndron në themel të liberalizmit: Kush është njeriu? Duke e injoruar këtë çështje jetike, ajo zuri vend në anën e gjuhës hegjemoniste të liberalizmit.

Harresa liberale është në fakt pjesë e rrëfimit të saj. Mund të japim një shembull tjetër nga kategoria e "tolerancës", një tjetër i ashtuquajtur gur themeli i liberalizmit.

Toleranca nuk është një nga frutat "universale" që mund ta shijojnë të gjithë, ajo ndërtohet edhe mbi bazën e racës. Vetëm ata në rrjedhën kryesore liberale mund ta shijojnë atë.

Për të krijuar tolerancë, jo-liberalët duhet të durojnë dhunën brutale kundër tyre.

Republika Islamike konsiderohet sigurisht si një shtet intolerant. Toleranca dhe intoleranca, patologjike dhe jopatologjike, janë konceptet çifte të dallimeve racore mbi të cilat ndërtohet liberalizmi.

Hamid Dabashi, një liberal i vendosur dhe mbështetës i nismës për ndryshimin e regjimit të vitit 2009 në Iran, i përket këtij grupi njerëzish që nuk duan të shohin përjashtimin racor të liberalizmit.

Dabashi është i rëndësishëm sepse ka një ajër progresivizmi që maskon vizionin e tij liberal. Por kur i kushtojmë pak më shumë vëmendje veprave të tij, në çdo faqe ndeshemi me gjuhë liberale.

Nuk i kushton aspak vëmendje ndarjes racore apo mënyrës sesi funksionojnë marrëdhëniet e pushtetit, duke ndjekur të njëjtën teori të përjashtimit racor. Sipas tij, perceptimi i kundërshtimit mes Islamit dhe Perëndimit është gabim dhe ky gabim mund të tejkalohet me një dialog global. Por sigurisht, ky dialog, i cili do të zhvillohet në gjuhën e liberalizmit, është krijuar për të parandaluar shfaqjen e alternativave politike ndaj status quo-së aktuale.

Liberalizmi nuk është vetëm një gjuhë midis gjuhëve. Edhe pse kjo gjuhë synon të jetë universale, ky universalitet ka kufij racor. Respekt dhe tolerancë për Perëndimin dhe brutalitet e terror kudo tjetër.

E ashtuquajtura "Lufta kundër Terrorit" në fakt nuk është një devijim nga këndvështrimi liberal. Mungesa e një alternative politike në liberalizëm është në thelb ajo që e bën të mundur atë.

Çdo përpjekje për të thyer murin liberal do të thotë dhunë dhe vdekje e ngadaltë për ata që i rezistojnë impulseve homogjenizuese të liberalizmit.

Për shkak të konfigurimeve të saj politike, Republika Islamike është bërë një objektiv i përkryer. Si një struktur politike islamike, Republika Islamike u ndërtua si 'tjetra' e liberalizmit dhe meriton ose shkatërrim absolut politik ose transformim nga brenda [sipas liberalëve].Burimi : Press Tv