Gürkan Biçen

  • image

Qeveria Shqiptare: Rosa E Hutuar

Me këtë qëndrim, ata nuk e e morrën parasysh as Kanunin, as Besën, as Sheriatin. Dhe një personi të tillë pa Kanun, ...

Informacioni i Kontaktit

Twitter @GurkanBicen