Alastair Crooke

Autori është diplomat britanik, i cili ka shërbyer në poste të rëndësishme edhe në shërbimin informativ të Britanisë (MI6) por dhe si diplomat i Bashkimit Evropian. Është autor i veprës Rezistenca: thelbi i revolucionit islamist (Resistance: The Essence of the Islamist Revolution)

  • image