Alptekin Dursunoğlu

  • image

Një Samit I Jashtëzakonshëm

Ky samit, i cili është i rëndësishëm duke qenë kontakti i parë në nivel të lartë në mes të vendeve evropiane dhe ...

Informacioni i Kontaktit

Twitter @alptekinYDH